safa_omar

Safa Omar Omar từ Haumeiri, Li Băng từ Haumeiri, Li Băng

Người đọc Safa Omar Omar từ Haumeiri, Li Băng

Safa Omar Omar từ Haumeiri, Li Băng

safa_omar

Tổng quan Luke Garner, một đứa trẻ bóng tối, sống cuộc sống ẩn mình với thế giới bên ngoài vì những kẻ ngu ngốc của Cảnh sát Dân số (chính phủ chịu trách nhiệm đảm bảo dân số thấp). Đến cuốn sách thứ tư, Luke đã sống ở "Bên ngoài" và cả một thế giới mới mở ra với anh ta. Jenni hỏi tôi có muốn giới thiệu cuốn sách này để đọc cho con không. VÂNG! Có hướng dẫn học tập trên internet có sẵn. Nhiều câu hỏi thăm dò. Nhiều điều nếu là ... Bạn sẽ làm gì ... Bạn nghĩ gì. Không thể chờ đợi để bắt đầu cuốn sách Năm.