arcmedia

Arc Media Media từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Arc Media Media từ Audrain County

Arc Media Media từ Audrain County

arcmedia

Tôi chỉ hờ hững về cuốn sách này. Tôi nghĩ rằng đó là một khái niệm vô cùng sáng tạo, chỉ với một lượng rùng rợn phù hợp để khiến tôi không muốn đọc nó một mình vào ban đêm, nhưng tôi đã rất vui mừng với đoạn kết. Có vẻ hơi quá gọn gàng. Với tất cả thời lượng mà Gaiman đã đi để đảm bảo rằng các yếu tố siêu nhiên của câu chuyện là đáng tin, tôi chỉ cảm thấy như kết thúc là rất đáng tin cậy.

arcmedia

Cách quá đơn giản cho sở thích của tôi, khiến mọi thứ dường như không thực tế. Và giọng kể chuyện không hề hấn gì.

arcmedia

Bad DaVinci Code knock-off. The characters spent an inordinate amount of time traveling in various expensive and exotic conveyances while using cell phones. Huge yawn. How to be techno-rich was a fairly uninteresting theme. The relationships all seemed implausible. I wanted something mindless but engaging. Fail. Why did I bother to finish it?

arcmedia

A sad story but written very humorously, as might be expected of a stand-up comedian.