fabioobando

Fabio Obando Obando từ Ali Karami, Kohgiluyeh Va Boyer Ahmad, I-ran từ Ali Karami, Kohgiluyeh Va Boyer Ahmad, I-ran

Người đọc Fabio Obando Obando từ Ali Karami, Kohgiluyeh Va Boyer Ahmad, I-ran

Fabio Obando Obando từ Ali Karami, Kohgiluyeh Va Boyer Ahmad, I-ran

fabioobando

Tôi đọc lướt cuốn sách này. Cá nhân tôi thích trường LIKED, vì vậy tôi không bao giờ muốn giải phóng bản thân khỏi nó. Nhưng tôi mua vào nhiều ý tưởng cô ấy trình bày ở đây, đặc biệt là chúng ta nên sống cuộc sống NGAY BÂY GIỜ, không chỉ dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho nó để chúng ta có thể sống trong tương lai.

fabioobando

Cuốn sách có tiềm năng nhưng tôi đã mất hứng thú và không hoàn thành.

fabioobando

Từ khóa học "Tình dục con người" của tôi ở trường đại học. Giải thích rất nhiều thông tin và chi tiết về khía cạnh thể chất, cảm xúc và trí tuệ của tình dục con người.

fabioobando

A bit of an abrupt ending, but really good. Set in America when the only thing American's do better than anyone else in the world is deliver pizza in under 30 minutes...