vincenttantardini

Vincent Tantardini Tantardini từ Mahdewa, Bihar 805105, Ấn Độ từ Mahdewa, Bihar 805105, Ấn Độ

Người đọc Vincent Tantardini Tantardini từ Mahdewa, Bihar 805105, Ấn Độ

Vincent Tantardini Tantardini từ Mahdewa, Bihar 805105, Ấn Độ

vincenttantardini

Thật ra tôi đã nghe tác giả đọc cuốn sách này. Giọng Ailen quyến rũ của anh ấy rất thú vị. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có xin lỗi anh ấy rất trung thực về cuộc sống của anh ấy khi anh ấy phải đọc vào mike.

vincenttantardini

tôi yêu david sedaris. đó là tất cả