siwenmmo

Siwen Ren Ren từ Las Heras, Mendoza Province, Argentina từ Las Heras, Mendoza Province, Argentina

Người đọc Siwen Ren Ren từ Las Heras, Mendoza Province, Argentina

Siwen Ren Ren từ Las Heras, Mendoza Province, Argentina

siwenmmo

Đó là một cái nhìn rất thú vị về các hoàn cảnh văn hóa xã hội cần thiết để tạo ra các ngoại lệ, nhưng trong khi các chương cực kỳ thú vị trong thông tin họ trình bày, cuốn sách bị ảnh hưởng rất nhiều từ việc thiếu một chương Kết luận mạnh mẽ liên kết tất cả các lý thuyết với nhau ( hoặc thậm chí tốt hơn, cho thấy làm thế nào để áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày thực tế). Một đọc tốt, dù sao.

siwenmmo

Very strange book but I had to keep reading it. It's not for everyone.

siwenmmo

Pretty good

siwenmmo

Nowhere near as funny as his other one (Superstud). So much so that I didn't even finish reading it.