chrstphrgvn

Christopher Gavin Jackson Gavin Jackson từ Anjuvallakadu, Tamil Nadu 638301, Ấn Độ từ Anjuvallakadu, Tamil Nadu 638301, Ấn Độ

Người đọc Christopher Gavin Jackson Gavin Jackson từ Anjuvallakadu, Tamil Nadu 638301, Ấn Độ

Christopher Gavin Jackson Gavin Jackson từ Anjuvallakadu, Tamil Nadu 638301, Ấn Độ

chrstphrgvn

Rất thú vị và giáo dục. Tôi thấy mình cười to trong suốt cuốn sách. Nó thực sự đã nói với tôi và trái tim câu và ngữ pháp của tôi (tôi hy vọng tôi đã sử dụng những dấu gạch nối đó một cách chính xác!)

chrstphrgvn

Chúng ta hãy xem cuốn sách này nói về biến đổi khí hậu và có bao nhiêu khía cạnh trong xã hội của chúng ta đã cố gắng che giấu sự thật. Vì vậy, tôi thích nó.

chrstphrgvn

Flavia de Luce is a charming character. She is irresistible and even without a mystery to solve I would want to know more about her. Lovely read.