evaristophotographer

Luis Evaristo Gonz Evaristo Gonz từ Boarded Hall, Barbados từ Boarded Hall, Barbados

Người đọc Luis Evaristo Gonz Evaristo Gonz từ Boarded Hall, Barbados

Luis Evaristo Gonz Evaristo Gonz từ Boarded Hall, Barbados

evaristophotographer

Translating...

evaristophotographer

Ngôn ngữ và cuộc trò chuyện rôm rả sẽ gây ra phản ứng giật đầu gối ngay lập tức ở cả người lớn và thanh thiếu niên và tiếng lóng của người Anh có thể gây ra một số nhầm lẫn (fanny có nghĩa là những điều khác nhau ở Anh so với ở Hoa Kỳ). Trong khi tôi sẵn sàng tin rằng Burgess đang mô tả một cảnh trung học thực tế, những gì anh ta đã tạo ra có chút giống với trải nghiệm trung học cá nhân của tôi. Tôi nghĩ hầu hết các nhân vật đều đúng, mặc dù tôi cảm thấy mình hiểu Ben và Dino hơn Jonathon. Tôi không chắc tôi cảm thấy thế nào về độ phân giải, đặc biệt là cốt truyện của Ben, nhưng chắc chắn nó khiến tôi phải suy nghĩ.

evaristophotographer

Cuốn sách đáng kinh ngạc, viết đẹp. Tôi nghĩ rằng một cuốn sách về một phòng khám cộng đồng ở vùng nông thôn Haiti sẽ khiến tôi rơi nước mắt, nhưng đó là một cuốn sách tuyệt vời.

evaristophotographer

more brain candy!