oliviabuchanan

Olivia Buchanan Buchanan từ Woodmere, NY, Hoa Kỳ từ Woodmere, NY, Hoa Kỳ

Người đọc Olivia Buchanan Buchanan từ Woodmere, NY, Hoa Kỳ

Olivia Buchanan Buchanan từ Woodmere, NY, Hoa Kỳ

oliviabuchanan

Thích bối cảnh lịch sử và sự phát triển của nhân vật, nhưng nó không thỏa mãn như tôi mong đợi.

oliviabuchanan

such an easy read.