kmykc

Tavo Gomez Gomez từ Sanjeevarayanako, Karnataka 583102, Ấn Độ từ Sanjeevarayanako, Karnataka 583102, Ấn Độ

Người đọc Tavo Gomez Gomez từ Sanjeevarayanako, Karnataka 583102, Ấn Độ

Tavo Gomez Gomez từ Sanjeevarayanako, Karnataka 583102, Ấn Độ

kmykc

Great Classic mà tôi chưa bao giờ nghe nói, từ danh sách đọc của BBC. Một phần lãng mạn, một phần bí ẩn. Cách tiếp cận thú vị cho nhiều người kể chuyện.

kmykc

Trong khi hoàn thành cuốn sách này, tôi đã phản ánh rằng một cuộc sống độc đáo - một cuộc sống trải rộng từ con đường du lịch nhất - chắc chắn truyền cảm hứng cho một số câu chuyện thú vị. Tôi có nhiều người bạn như anh trai Sedaris.