david_peru

David De Jes De Jes từ 05018 Sugano TR, Ý từ 05018 Sugano TR, Ý

Người đọc David De Jes De Jes từ 05018 Sugano TR, Ý

David De Jes De Jes từ 05018 Sugano TR, Ý

david_peru

Đọc những lời dối trá của Kissinger về Chiến tranh Việt Nam sẽ vô cùng hữu ích với những người trong chúng ta, những người sẽ tìm kiếm sự hiểu biết về những lời dối trá mà các thành viên của chính quyền hiện tại đang nói và sẽ tiếp tục kể về Chiến tranh Iraq. Tuy nhiên, tôi không thể cho cuốn sách nhiều hơn một ngôi sao để xếp hạng. Kissinger nên bị xét xử vì tội ác chiến tranh và phải ngồi tù đến hết đời. Thay vào đó, ông đang cố vấn cho Tổng thống mới.

david_peru

Câu chuyện hay nhất từng được viết. Đó là một câu chuyện dài.

david_peru

I actually had to buy this for a class. Kandinsky is great though.