twofish

Jacob Souva Souva từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Jacob Souva Souva từ Audrain County

Jacob Souva Souva từ Audrain County

twofish

Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử nhìn vào cuộc sống của 3 thế hệ người Afghanistan khi họ sống và chết ở Afghanistan trong suốt 30 năm cuối thế kỷ 20, và bắt đầu một kỷ nguyên hy vọng khác khi họ bước vào thế kỷ 21. Với chi tiết mô tả tuyệt vời, tác giả tiết lộ cuộc sống của những người phụ nữ lớn lên ở Herat và Kabul, và sự áp bức đáng kể mà họ phải trải qua trong các chế độ công nhận một đấng tối cao tên là Allah. Vị thần này được tôn kính theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn là phụ nữ, trẻ em, đàn ông hay Taliban. Đó là một cái nhìn bi thảm về cách con người trong xã hội đó, cố gắng sống mà không có kiến thức về công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu.

twofish

Tuyển tập này tập hợp từ mười lăm thể loại khác nhau, mọi thứ từ sử thi đến thơ cho đến những câu đố Anglo-Saxon nổi tiếng. Có tất cả trong một tập nhỏ gọn làm cho điều này trở thành một bổ sung hữu ích cho một thư viện kinh điển.

twofish

Cuốn sách này thực sự sống theo tiêu đề của nó! Tôi yêu tất cả các phần của cuốn sách, nhưng các chương với các nhân vật không chính không tốt bằng.

twofish

Translation

twofish

Terrible, it was so boring

twofish

Very quick read. I have been signing with my baby since birth (just the word "nurse"). As a preschool teacher I really believe that speech and signing helps bridge language differences, helps young children with reading readiness (e.g. the manual alphabet), and creating a "quiet" time or voice. As a parent of a 10 month old who likes to sit and be cute... It's a different story. My son can sign the word "nurse" (while he nurses) and "more" (though he usually grunts or cries). He understands more signs than he communicates...

twofish

There are six of these books; I finally got around to them in the past three weeks or so. Funny and engaging like all of Meg Cabot's books, with the usual female lead who makes questionable choices, but an unpredictable series plot. Also, a hot ghost.