judystreet

OGGMonster từ Fairbury, NE 68352, Hoa Kỳ từ Fairbury, NE 68352, Hoa Kỳ

Người đọc OGGMonster từ Fairbury, NE 68352, Hoa Kỳ

OGGMonster từ Fairbury, NE 68352, Hoa Kỳ

judystreet

Một người ăn uống, người trả tiền thuê nhà viết bài về thực phẩm không có chất béo ít calo, có một cuộc sống thay đổi khi "chú" của cô bị bệnh nan y và cô là người duy nhất xung quanh có thể chăm sóc anh ta. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là đọc nhẹ nhưng thực sự thích bình luận về gia đình và rối loạn ăn uống. Tôi muốn thử đọc thêm bởi tác giả này.