miradesign

Reindy Allendra Allendra từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Reindy Allendra Allendra từ Audrain County

Reindy Allendra Allendra từ Audrain County

miradesign

Argh! Quá nhiều tức giận! Cuốn sách này chịu trách nhiệm cho hầu hết các giả định không chính xác mà Kitô giáo đã nắm giữ trong nhiều thế kỷ liên quan đến ưu thế nam giới. Họ đã quá quen với những giả định của họ đến nỗi họ quên mất thông tin thậm chí không có trong kinh thánh! Tôi tôn trọng Milton với tư cách là một nhà văn, nhưng anh ấy cần giữ cho mũi của mình thoát khỏi những vấn đề như vậy. Ông rõ ràng là thiên vị kỳ cục và thông tin kém.

miradesign

I'm not much for love story novels, and this book is a good example of why. It was sappy and predictable, and very long-winded.