eduardpito1a1e

Eduard Pitoyo Pitoyo từ Radzanek, Ba Lan từ Radzanek, Ba Lan

Người đọc Eduard Pitoyo Pitoyo từ Radzanek, Ba Lan

Eduard Pitoyo Pitoyo từ Radzanek, Ba Lan

eduardpito1a1e

Vì vậy, đừng hiểu lầm tôi. Tôi là một người hâm mộ Stephenson khổng lồ - và tôi rất thích cuốn sách này - nhưng, đối với tôi, Cryptonomicon không tốt như Snow Crash hay Diamond Age. Điều đó đang được nói, đó là một đọc tốt đẫm máu.