ratufasupe8dcb

Nina Kondrashova Kondrashova từ Drumoak, Banchory, Aberdeenshire AB31 5EY, Vương Quốc Anh từ Drumoak, Banchory, Aberdeenshire AB31 5EY, Vương Quốc Anh

Người đọc Nina Kondrashova Kondrashova từ Drumoak, Banchory, Aberdeenshire AB31 5EY, Vương Quốc Anh

Nina Kondrashova Kondrashova từ Drumoak, Banchory, Aberdeenshire AB31 5EY, Vương Quốc Anh

ratufasupe8dcb

Chúa tốt Tôi phải nói rằng, cuốn tiểu thuyết này chắc chắn đã thay đổi mọi thứ. Zoey tiếp tục làm tôi cười, và bây giờ Aphrodite chắc chắn đã mở rộng sức mạnh của mình như một con lai ma cà rồng. Mặc dù tôi không thể nói nhiều, một số sự kiện trong Tempted đã khiến tôi rơi nước mắt, cũng như làm tôi sốc. Một lời cảnh báo cho tất cả, những người ủng hộ Heath và chỉ có Heath sẽ rơi nước mắt và đau lòng. Và đối với những người có phần cảm xúc lẫn lộn về mối quan hệ bất thường của Kalona và Zoey, hãy nghĩ lại. Trong Tempted, cô phải đối mặt với con đường của 2 vampyres và 2 con người. Sự thật là; Trái tim của một cô gái có thể kéo dài bao xa? Và với giá nào cho người khác? ACoventry

ratufasupe8dcb

I'm currently reading more Palahniuk because I can't make up my mind. Obviously it's pretty gratuitous. But 7 gratuitous, or Saw gratuitous? I liked this book a lot, although I like the movie better

ratufasupe8dcb

This is the concluding novel to Peterson's two part series. We follow Fin Button from the eastern coast of United States to the northern coast of Africa. Again, there is so action but for me personally, I enjoy Peterson's smooth communication of the characters, emotion, dialogue, and plot. I will not give any spoilers, but I will say that the ending is appropriate. These two books are now added to my short-list of books to reread from time to time.