vecxels

Muhammad Jahangir Sheikh Jahangir Sheikh từ Semenkino, Respublika Bashkortostan, Nga, 453492 từ Semenkino, Respublika Bashkortostan, Nga, 453492

Người đọc Muhammad Jahangir Sheikh Jahangir Sheikh từ Semenkino, Respublika Bashkortostan, Nga, 453492

Muhammad Jahangir Sheikh Jahangir Sheikh từ Semenkino, Respublika Bashkortostan, Nga, 453492

vecxels

Để hiểu triết lý của Camus, người ta phải đọc bài tiểu luận này.

vecxels

Câu chuyện thú vị. Đã mất thời gian và một số phần chậm. Chỉ cảm thấy thiếu một cái gì đó.

vecxels

Vui mừng tôi đã hoàn thành cổ điển, nhưng không phải là cuốn sách dễ dàng nhất để vượt qua!

vecxels

Fablehaven started off kinda slow, but once you finally get to the magical part, it really took off! I liked the premise if magic being right in front of you but not being able to see it unless you've been "awakened.". A fun story that I'll recommend to my 10 year old son-maybe he'll understand how Seth goes wrong unintentionally. Might kinda enlightening for him :)