feribell

Farnoosh Sassanzadeh Sassanzadeh từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Farnoosh Sassanzadeh Sassanzadeh từ Audrain County

Farnoosh Sassanzadeh Sassanzadeh từ Audrain County

feribell

được rồi, ai không thể liên quan đến cuốn hồi ký này? Không phải tất cả chúng ta đã trải qua một thời gian đau đớn nội tâm và trầm cảm. Không phải tất cả chúng ta đã lấy quá nhiều SSRI sao ?? Thật không may, tôi đã đọc cuốn sách này khi tôi đi du lịch qua châu Âu với cha tôi, không phải là thời gian tuyệt vời để có được tất cả trầm cảm và có một cuộc khủng hoảng kéo dài.