thabatab

Thabata Belgamo Belgamo từ Genestrerio, Thuỵ Sĩ từ Genestrerio, Thuỵ Sĩ

Người đọc Thabata Belgamo Belgamo từ Genestrerio, Thuỵ Sĩ

Thabata Belgamo Belgamo từ Genestrerio, Thuỵ Sĩ

thabatab

Không chỉ là một cách tiếp cận mà là một sự đắm chìm với đôi mắt mở trong thảm họa chính trị Venezuela. Trong các trang của nó xuất hiện một Venezuela không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy sau bụi thông tin, những lời sáo rỗng dân tộc, tuyên truyền và sự thờ ơ đơn giản. Krauze theo dõi những câu chuyện, những người bằng xương bằng thịt, những ý tưởng, huyền thoại chính trị, trò hề và sự khốn khổ. Chavez không xuất hiện như một fantoche thông thường mà là một nhân vật phức tạp có chìa khóa nằm trong truyền thống caudillista của Mỹ Latinh. Không nhiều người đã viết về Venezuela với sự ấm áp và chất như vậy.

thabatab

I love how Jodi Picolut takes on taboo topics. She talks about this child with no religious background and how the child sees god as a female that is loving, nuturing and heals people. It is definately a great read!

thabatab

beautiful story about love, family and friendship- must read for all girls.