lodyuo4bd3

Limha Odyuo Odyuo từ Grabrk, Croatia từ Grabrk, Croatia

Người đọc Limha Odyuo Odyuo từ Grabrk, Croatia

Limha Odyuo Odyuo từ Grabrk, Croatia

lodyuo4bd3

Cuốn sách này nói rất nhiều về những gì tôi nghĩ rằng các bà mẹ chúng ta đã biết. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bất cứ lúc nào một cái gì đó có thể nói với một người mẹ mới, cô ấy đang làm mọi thứ ngay lập tức.

lodyuo4bd3

Buồn cười! Rất Tom Robbins-esque. Cảm ơn, Sam đã giới thiệu.

lodyuo4bd3

Cuốn sách này đã kéo tôi vào và khá hấp dẫn đặc biệt là thực tế là tác giả cũng đã được cha mẹ cam kết khi còn trẻ.

lodyuo4bd3

Ngắn gọn và chính xác, vì chúng là những cuốn sách dành cho trẻ em, nhưng dù sao cũng là những câu chuyện hay. Đọc chúng kết hợp với các bộ phim để có chiều sâu hơn.