bbpan

BB Pan Pan từ Gremyachiy, Samarskaya oblast', Nga, 446071 từ Gremyachiy, Samarskaya oblast', Nga, 446071

Người đọc BB Pan Pan từ Gremyachiy, Samarskaya oblast', Nga, 446071

BB Pan Pan từ Gremyachiy, Samarskaya oblast', Nga, 446071

bbpan

Một cuộc thám hiểm tuyệt vời đến một câu hỏi ngày càng làm khổ cả đất nước chúng ta. Bạn đã đọc những gì về đánh giá của người khác, vì vậy tôi chỉ ở đây để nói rằng việc giao hàng của Lionel Shriver là vô nhiễm, sắc sảo và hùng hồn. Vốn từ vựng của cô là không thể tin được, mặc dù các nhân vật của cô thì ngược lại nhiều. Tôi luôn lo sợ bước vào thế giới đó, nhưng ngay khi tôi không thể để mình rời đi, không thể, như họ nói, đã đặt nó xuống.

bbpan

Xem phim - xin đừng lãng phí thời gian đọc sách.

bbpan

I am loving the unabridged version, all 1194 pages of it! I especially like this translation by Julie Rose. Excellent. So much better than the beloved abridged version I read so many years ago!