ninousia

Nina Abgar Abgar từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Nina Abgar Abgar từ Audrain County

Nina Abgar Abgar từ Audrain County

ninousia

Cuối cùng tôi đã từ bỏ việc vượt qua cuốn sách này. Bản dịch quá tệ. Nó bắt đầu làm tôi bực mình rất nhiều, tôi không còn tập trung vào câu chuyện nữa. Tôi nghĩ rằng đó là một sự xúc phạm đối với các tác giả làm việc chăm chỉ để thuê các dịch giả tồi. Không phải là không có nhiều trong số họ ra khỏi đó. Dù sao, điều này làm cho rất khó để nói bất cứ điều gì về cuốn sách, thực sự. Ngoại trừ việc nếu bạn đang giữ bản dịch tiếng Na Uy cho việc này, hãy tự giúp mình và đừng đọc nó cho đến khi bạn uống. Bạn sẽ cần đến nó.

ninousia

Trận chiến Gettysburg, bước ngoặt của Nội chiến được kể từ nhiều điểm nhìn. Âm thanh tuyệt vời.