bk_kirai3e83

Piyachat Tangpaibool Tangpaibool từ Zamošša, Bê-la-rút từ Zamošša, Bê-la-rút

Người đọc Piyachat Tangpaibool Tangpaibool từ Zamošša, Bê-la-rút

Piyachat Tangpaibool Tangpaibool từ Zamošša, Bê-la-rút

bk_kirai3e83

Tôi thực sự không thích cuốn sách này.

bk_kirai3e83

Đã lỗi thời. Phí thời gian.

bk_kirai3e83

Đọc lại. Vẫn tuyệt vời.

bk_kirai3e83

Cách tốt hơn là "Chết như một Doornail". Bạn có thể nói rằng Charlaine đã được tổ chức nhiều hơn với các nhân vật và cốt truyện của mình nhờ vào trợ lý của mình.