pblogom

Pablo Alejandro Gomez Alejandro Gomez từ Sklavia 821 02, Hy Lạp từ Sklavia 821 02, Hy Lạp

Người đọc Pablo Alejandro Gomez Alejandro Gomez từ Sklavia 821 02, Hy Lạp

Pablo Alejandro Gomez Alejandro Gomez từ Sklavia 821 02, Hy Lạp

pblogom

Câu chuyện thật điên rồ, những bài viết tuyệt vời, và hoàn toàn đáng để chọn. Tôi không biết những gì đang diễn ra trong đầu của tác giả, nhưng nó rất sáng tạo và thú vị.

pblogom

No words for the loveliness of Dos Passos's novelistic prose.