ericachyan

Erica Chan Chan từ Ribagnac, Pháp từ Ribagnac, Pháp

Người đọc Erica Chan Chan từ Ribagnac, Pháp

Erica Chan Chan từ Ribagnac, Pháp

ericachyan

Khá dễ đọc. Trong số Grizzlies là một cái nhìn đơn giản về một người đàn ông yêu gấu. Timothy Treadwell không phải là một nhà văn nhưng anh vẫn muốn chia sẻ tình yêu của mình với những con gấu của mình với những người khác. Câu chuyện về thời gian của anh ấy với những con Grizzlies hy vọng sẽ khiến người đọc nhận ra rằng gấu không chỉ là những con vật khát máu hung ác. Đưa nó cho một đứa trẻ, đưa nó cho một người lớn ... miễn là họ yêu thích gấu, họ sẽ thích cuốn sách này.

ericachyan

Nghe audiobook và yêu thương nó! Người kể chuyện làm một công việc tuyệt vời. Dean Koontz chắc chắn biết cách để tôi đoán. Tôi không thể tìm ra cái này cả!