nilmat

Aaa Zzze Zzze từ Kut Pong, Mueang Loei District, Loei 42000, Thái Lan từ Kut Pong, Mueang Loei District, Loei 42000, Thái Lan

Người đọc Aaa Zzze Zzze từ Kut Pong, Mueang Loei District, Loei 42000, Thái Lan

Aaa Zzze Zzze từ Kut Pong, Mueang Loei District, Loei 42000, Thái Lan

nilmat

OK biểu tượng con ếch là điều khiến tôi chú ý, nhưng tiêu đề đã kéo tôi vào! Cuốn sách khá hay - Không có gì tôi chưa biết =)

nilmat

** spoiler alert ** got amazing in the end when edward came back (because he left) but was good in the beginning too