chabab

Best Formation Formation từ Gorice, Bosnia và Herzegovina từ Gorice, Bosnia và Herzegovina

Người đọc Best Formation Formation từ Gorice, Bosnia và Herzegovina

Best Formation Formation từ Gorice, Bosnia và Herzegovina

chabab

Khó để vượt qua. Không thực sự là loại sách của tôi.

chabab

Mua nó cho mẹ tôi, nghe một đánh giá về bộ phim trên NPR và đọc nó khi bà đã hoàn thành. Một cái nhìn rất sâu sắc về văn hóa Ấn Độ. Tôi hầu như luôn có 1-2 người Ấn Độ thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai trong các lớp học của mình, vì vậy thật tuyệt khi biết thêm một chút về văn hóa của họ. Thêm vào đó là một câu chuyện được viết tốt.

chabab

my favorite book this year amazing characters..i fell in love

chabab

What if two diplomats from a desperately overpopulated homophobic patriarchy are sent to negotiate with a resource-rich matriarchy that treats all men like second-class citizens but has a higher regard for gays than straights? What if those diplomats are gay lovers, separated in disgrace years ago when their relationship was discovered? What if there are secret agendas all around, and pretty much no one is what he or she seems? And what if the mysterious alien energy source powering New Amazonia is something that none of them ever bargained for?