marilyncannell

Marilyn Cannell Cannell từ Kąty, Ba Lan từ Kąty, Ba Lan

Người đọc Marilyn Cannell Cannell từ Kąty, Ba Lan

Marilyn Cannell Cannell từ Kąty, Ba Lan

marilyncannell

Không chắc cuốn sách này sẽ đi đâu, và vẫn không có. Ý tưởng câu chuyện hay, nhưng nó đã kết thúc loại căn hộ đối với tôi. Gần giống như không khí thoát ra từ một quả bóng bay.

marilyncannell

Không phải là yêu thích của tôi, nhưng nó vẫn là một niềm vui đọc. Bù nhìn có thể đáng sợ!