interfeis

Interfeis từ Spring Hollow, MO, Hoa Kỳ từ Spring Hollow, MO, Hoa Kỳ

Người đọc Interfeis từ Spring Hollow, MO, Hoa Kỳ

Interfeis từ Spring Hollow, MO, Hoa Kỳ

interfeis

Mặc dù không phải là phần đầu tiên trong loạt Discworld, nhưng đây là cuốn đầu tiên tôi đọc .... một trò giả mạo của ngành công nghiệp Hollywood, trong một thế giới giả tưởng.