lianne-95

Lianne Van Ieperen Van Ieperen từ Teiaş Trafo Merkez, 34450 Zekeriyaköy Köyü/Sarıyer/İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ Teiaş Trafo Merkez, 34450 Zekeriyaköy Köyü/Sarıyer/İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Lianne Van Ieperen Van Ieperen từ Teiaş Trafo Merkez, 34450 Zekeriyaköy Köyü/Sarıyer/İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Lianne Van Ieperen Van Ieperen từ Teiaş Trafo Merkez, 34450 Zekeriyaköy Köyü/Sarıyer/İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

lianne-95

Tôi mong đợi nhiều hơn từ Niven trong phần này - đặc biệt là vì cuốn sách này là thành tích đăng quang của anh ấy. Khái niệm và tầm nhìn của anh ấy rất tuyệt vời, nhưng anh ấy chỉ cần học cách kể một câu chuyện hay hơn.

lianne-95

Có một cái gì đó hơi quá thân mật về cách mà cuốn sách này được thuật lại. Nó không thô tục hay bất cứ điều gì tương tự, chỉ là bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian để làm dịu nỗi sợ hãi của người kể chuyện về sự không đáng tin của bộ nhớ của chính mình. Không phải mọi cuốn sách đều phải được viết bởi một người kể chuyện toàn tri, nhưng ở đây, anh chàng cứ chọn những dòng ký ức mờ ảo như một cái ghẻ cho đến khi bạn muốn lắc vai và nói "tại sao sau đó bạn lại lãng phí thời gian của tôi với điều này," nếu bạn chắc chắn rằng mọi thứ bạn nói là sai và sai lệch? " Một lưu ý khác, tôi nghĩ rằng người kể chuyện sử dụng cả người thứ 1 và người thứ 3 khi nói về những trải nghiệm của anh ta là một cảm giác thực sự tuyệt vời mà tôi không nhớ là đã từng thấy trước đây. Nó giới thiệu rằng cuộc tranh luận triết học cũ của Galen Strawson về bản thân tình tiết so với bản tự sự. Cách mà cuốn sách này được viết cung cấp bằng chứng tai hại để hỗ trợ cho tuyên bố của Strawson rằng nó có thể vừa lành mạnh vừa có tình tiết, khiến cho việc đọc cuốn sách trở nên bổ ích ở một số cấp độ.

lianne-95

This was one of those books that's been sitting on our shelves for years and one that "I have to read sometime." Well, in the dead of winter when I couldn't get to the library, I picked it up and read it. I liked, not loved, it. I think b/c it's a translation, it read a bit slowly. I felt more "scholarly" after finishing it, though, like I'd enriched my reading repertoire. She's (Gabriel Garcia Marquez) one of those authors that an ex-English teacher should be familiar with. :)

lianne-95

life is just a cicle that goes over around and around

lianne-95

Dan Simmons is a genre chameleon. He's written successful science fiction (I know him through his four Hyperion-Endymion sf novels), fantasy, horror, and thrillers. I've been looking forward to reading this one for a while. It is described as a horror novel based on Sir John Franklin's disastrous 1845-1848 Arctic expedition, and I enjoy reading both good horror fiction and nonfiction accounts of polar expeditions. I've even written about the Franklin expedition in some of my own books on exploration and cartography. The Terror did not quite live up to my expectations. The big resolution--while well foreshadowed and not in the least "tacked on"--failed to satisfy me; it seemed anticlimactic and somewhat incongruous. I also felt that Simmons's use of a vast number of viewpoint characters, while it gave the book that big chewy "epic" feel, created an episodic lack of focus. From time to time there was a bit too much sprawl, a feeling that too much effort had been made to work in such things as explanations of how pinnaces differ from jolly boats, or speculations about evolution. Yet for the most part, and almost to the end, the novel is a thrilling read . . . if, that is, you can handle vivid descriptions of the physical and psychological torments suffered by men in extreme, unforgiving situations. I found the men-pushed-to-the-brink-and-beyond storyline, which comported well with what is known about the tragic end of the Franklin expedition, at least as compelling as the horrific encounters with the unknown terror that waits out on the ice, in the darkness, with teeth and claws. And there are several remarkably vivid and imaginative scenes, including an Arctic incarnation of Poe's "The Masque of the Red Death," that will stay with me for a long time. Guillermo del Toro would be a good director for the movie version, if there is going to be one.