paliguaque

Lourdes Andrino MArt Andrino MArt từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Lourdes Andrino MArt Andrino MArt từ Audrain County

Lourdes Andrino MArt Andrino MArt từ Audrain County

paliguaque

có lẽ là cuốn sách kỳ lạ và hấp dẫn nhất mà tôi từng đọc. thật khó để đặt nó xuống mặc dù các phần của nó được cố tình bỏ đi, nó vẫn cảm thấy rất toàn vẹn ... nếu điều đó có ý nghĩa gì.

paliguaque

Learned rather a bit about the power grid - fascinating, because I'm old enough to have lived through the Great Blackout of 1968. Interplay among Rhyme, Sachs, and the other characters good as usual. More "human" Rhyme is an asset - hope Deaver continues this in future books!