monzo

Chiratcu Dragos Dragos từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Chiratcu Dragos Dragos từ Audrain County

Chiratcu Dragos Dragos từ Audrain County

monzo

Giành được cuốn sách này và mong được đọc và xem xét khi nó đến

monzo

Cho đến nay nó rất khác với Ba chàng lính ngự lâm. Các nhân vật trưởng thành và phức tạp hơn, và bộ phim mơ hồ hơn về mặt đạo đức. Tôi thích nó và đang mong chờ sự phát triển của cốt truyện.

monzo

Very good informative book. His writing is easy to read and there is a lot of truth to what he teaches. Great information.

monzo

Another fun romp in Miles Vorkosigan's world! The thirteenth book in this direct storyline, Miles is in his late 30's and still digging where he isn't wanted and stirring up hornet's nests. The story is told from the deep-third-person POV of Miles, his Armsman Roic, and an 11 year old named Jin. Bujold did a particularly outstanding job of presenting information subtly from these widely differing worldviews. Read the series from the beginning if you like SF. It won't disappoint.