samerickson

Sam Erickson Erickson từ 17020 Regione Ca' Nova SV, Ý từ 17020 Regione Ca' Nova SV, Ý

Người đọc Sam Erickson Erickson từ 17020 Regione Ca' Nova SV, Ý

Sam Erickson Erickson từ 17020 Regione Ca' Nova SV, Ý

samerickson

http://nhw.livejournal.com/1054965.html[return[[returnTHER phải vật lộn với những trách nhiệm khủng khiếp trong việc thụ thai phụ nữ địa phương. Oirish và phân biệt giới tính

samerickson

Tôi đã đọc cuốn sách này một vài năm sau khi tôi đọc cuốn sách đầu tiên của Hosseini và tôi phải nói rằng tôi thích cuốn sách này hơn rất nhiều. Nó không có quá nhiều sự cường điệu, nhưng nó có cùng ngôn ngữ mà không quá quấy rầy. Vâng, đó là một cuốn sách hết sức bi thảm, nhưng tôi yêu sự pha trộn giữa lịch sử và phát triển nhân vật. Phải đọc trong tiểu thuyết hiện đại.

samerickson

totally amazing, I very much like it! in chinese version