szc

Akim Griffith Griffith từ Safi Abad، مرکزی، I-ran từ Safi Abad، مرکزی، I-ran

Người đọc Akim Griffith Griffith từ Safi Abad، مرکزی، I-ran

Akim Griffith Griffith từ Safi Abad، مرکزی، I-ran

szc

Tôi không chắc chắn làm thế nào để có được điều này vì vậy tôi đã chọn giải thích nó là khiêu dâm. Hoặc sự tò mò (điều tương tự).

szc

Tôi nhớ rằng tôi rất thích bộ truyện này rất nhiều khi tôi còn là một thiếu niên sớm. Tôi cũng nhớ rằng khi bộ phim tiếp tục, nó trở nên tối hơn, kỳ quặc hơn và có một chút lo lắng.

szc

This book was okay, and in saying "okay" I mean that it didn't live up to "How To Kill a Rock Star" for me. It's a completely different story with completely different characters, but it went pretty sloooooooow. It took almost 3/4 of the book for something exciting to happen... and the ending made me angry. Read at your discretion...