ellieniamh7979

Ellie Williams Williams từ Zabrđe, Serbia từ Zabrđe, Serbia

Người đọc Ellie Williams Williams từ Zabrđe, Serbia

Ellie Williams Williams từ Zabrđe, Serbia

ellieniamh7979

Translating...

ellieniamh7979

Thật là một sự thất vọng sau một tác phẩm đau lòng của thiên tài đáng kinh ngạc. Khá nhiều chỉ là một cuốn tiểu thuyết tào lao. Tôi thích Eggers, nhưng cuốn sách này ít hơn nhiều so với những gì anh ta có khả năng.

ellieniamh7979

My least favorite plot of all the shopaholic novels.

ellieniamh7979

Genius