issacdhan

Issac Dhan Dhan từ Saharbani, Bihar, Ấn Độ từ Saharbani, Bihar, Ấn Độ

Người đọc Issac Dhan Dhan từ Saharbani, Bihar, Ấn Độ

Issac Dhan Dhan từ Saharbani, Bihar, Ấn Độ

issacdhan

Nhóm người thú vị để đọc về; tuy nhiên, nó tương tự như đọc một tờ báo - nhiều câu chuyện riêng lẻ hấp dẫn, nhưng không có cốt truyện hay cốt truyện tổng thể.