magdalena_photos

Magdalena Gol Gol từ Boath Buzurg, Telangana 504304, Ấn Độ từ Boath Buzurg, Telangana 504304, Ấn Độ

Người đọc Magdalena Gol Gol từ Boath Buzurg, Telangana 504304, Ấn Độ

Magdalena Gol Gol từ Boath Buzurg, Telangana 504304, Ấn Độ

magdalena_photos

Hmm ... chủ nghĩa hiện sinh Mỹ Latinh của một người phụ nữ? Một trong những câu chuyện kể về người phụ nữ nhỏ nhất thế giới; khác là về một con gà. Lạ, nhưng mê đắm.

magdalena_photos

Tôi đã đọc được nửa chừng khi tôi nhận ra rằng tôi sẽ hiểu được nhiều hơn về điều này nếu tôi đọc nó khi đi du lịch ở Pháp. Vì vậy, trở lại trên kệ nó đã được tái khám phá khi thời điểm thích hợp.

magdalena_photos

Tôi thích cách manga này gắn liền với trò chơi, nhưng nó nên được tô màu và lớn hơn.

magdalena_photos

I liked the idea of this book better than it turned out to be. Liked the characters and concept, just missing something. I loved the characters; it's beautifully written and I could picture so much of it. Yet I'm disappointed and not sure how to pinpoint why.