sunminjeong

Sunmin Jeong Jeong từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Sunmin Jeong Jeong từ Audrain County

Sunmin Jeong Jeong từ Audrain County

sunminjeong

Chúa ơi, tôi không thể giúp được. Tôi yêu cuốn sách này. Ngay cả những câu chuyện vui vẻ cũng khiến tôi khóc vì tôi là một nhựa sống khi nói đến động vật.

sunminjeong

It was extremely hard to rate this book. I did not enjoy reading it because it's a true story and you would not wish this on anyone. But, to understand all she went through and to come out of that nightmare such a strong person is remarkable.