melagresta

Melanie Agresta Agresta từ Mattigai, Tamil Nadu 607204, Ấn Độ từ Mattigai, Tamil Nadu 607204, Ấn Độ

Người đọc Melanie Agresta Agresta từ Mattigai, Tamil Nadu 607204, Ấn Độ

Melanie Agresta Agresta từ Mattigai, Tamil Nadu 607204, Ấn Độ

melagresta

Manny Farber được Philip Lopate gọi là "nhà phê bình phê bình" trong bộ sưu tập phê bình phim Mỹ của ông. Đúng, nhưng tôi nghĩ Farber cũng hoàn toàn thú vị để đọc hơn cả những người khổng lồ song sinh của giáo dân (Kael và Ebert) và nhiều thông tin và mở mắt hơn so với các nhà lý thuyết nổi tiếng nhất (chèn bất kỳ số lượng tên phù hợp nào phù hợp - Bazin, Sarris, Durgnat - ở đây). Đánh giá của ông về "Tài xế taxi" (đồng sáng tác với vợ Patricia Patterson) có thể là sự bác bỏ cuối cùng của phê bình phim như một phương tiện đánh giá chủ yếu.

melagresta

weird book. likeable characters. strange talking animals. odd were shifters. not completely liking, but also no completely disliking this book.