milasaraiva

Mila Saraiva Saraiva từ Ruba, Rubas pagasts, Latvia từ Ruba, Rubas pagasts, Latvia

Người đọc Mila Saraiva Saraiva từ Ruba, Rubas pagasts, Latvia

Mila Saraiva Saraiva từ Ruba, Rubas pagasts, Latvia

milasaraiva

Tôi thực sự rất thích tất cả những câu chuyện trong cuốn sách này. Tôi nuốt chửng chúng trong hai ngày. Tôi biết họ là huyền bí khiêu dâm nhưng tôi đọc chúng nhiều hơn cho sự huyền bí. Tôi không quan tâm nhiều đến tiểu thuyết với sự lãng mạn trong đó. Các nhân vật nữ có một chút khó chịu, một chút quá hoàn hảo. Những con đực thú vị hơn nhiều. Tôi thích những câu chuyện không có ma cà rồng hay người sói - những chủ đề đó đã được thực hiện cho đến chết. Các tác giả đã tạo ra các sinh vật của riêng họ và thế giới riêng của họ, cả hai đều rất giàu trí tưởng tượng. Các mô tả đôi khi hơi vượt trội nhưng tôi nhận thấy đó là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn huyền bí. Tôi thấy mình đã bỏ qua rất nhiều phần nhưng nó không làm mất đi bao nhiêu tôi thích mỗi câu chuyện.