kingaorkisz

Kinga Orkisz Orkisz từ Zarayskoye, Ivanovskaya oblast', Nga, 155376 từ Zarayskoye, Ivanovskaya oblast', Nga, 155376

Người đọc Kinga Orkisz Orkisz từ Zarayskoye, Ivanovskaya oblast', Nga, 155376

Kinga Orkisz Orkisz từ Zarayskoye, Ivanovskaya oblast', Nga, 155376

kingaorkisz

Phải đọc cho bất kỳ người đọc LDS.

kingaorkisz

2.5 Một lần nữa..Tôi không bao giờ biết nên tặng những cuốn sách này ... nhưng tôi đã cảm thấy hơi tệ vì điều này chỉ khiến tôi đói ... một chút bệnh, nhưng dù sao cũng đói.

kingaorkisz

Wonderful, sad, believable story.

kingaorkisz

This was written by a member of my book club. I thought it was funny and relateable. Good for anyone who has had that great first date...missed connections...friend/relationship gray area...and just dated. I liked the email format.