jiayinggnoh

Jia Ying Gnoh Ying Gnoh từ 320, Đài Loan, 桃園市中壢區復華里 từ 320, Đài Loan, 桃園市中壢區復華里

Người đọc Jia Ying Gnoh Ying Gnoh từ 320, Đài Loan, 桃園市中壢區復華里

Jia Ying Gnoh Ying Gnoh từ 320, Đài Loan, 桃園市中壢區復華里

jiayinggnoh

Cuốn sách yêu thích của tôi của bộ. Tôi rất thích bốn cuốn sách đầu tiên, nhưng ba cuốn sách cuối cùng không vui như vậy.

jiayinggnoh

đơn giản, có, nhưng hoàn hảo cho 12-18 tháng tuổi, người thích học âm thanh và tên động vật.

jiayinggnoh

Tôi không có lòng trắc ẩn đối với nhân vật chính, người ít nhất nên truyền cảm hứng cho một chút đồng cảm hoặc ít nhất là khiến tôi thích anh ta một chút. Không có gì xảy ra.