matthias-schmalsch

Matthias Schmalsch Schmalsch từ Roşienii Mici, Rumani từ Roşienii Mici, Rumani

Người đọc Matthias Schmalsch Schmalsch từ Roşienii Mici, Rumani

Matthias Schmalsch Schmalsch từ Roşienii Mici, Rumani

matthias-schmalsch

Được rồi, không quá tồi tàn. Nhưng ma cà rồng lấp lánh? Có thật không?

matthias-schmalsch

Yêu nó! Hình ảnh đáng yêu sẽ giải trí em bé. Văn bản đơn giản (và hài hước!) Với một vần điệu tốt đẹp. Không chắc chắn nếu yêu thích của tôi là "em bé nổi loạn" với mái tóc cuộn của rock, hay "em bé ba lê" ngoáy mũi!

matthias-schmalsch

My favorite line (p.254): "Sorry, kid, that might have worked on Tuesday, but I'm a little older now, and a whole lot wiser."