kjydesign

Jiyun Sung Sung từ 22714 Pardinilla, Huesca, Tây Ban Nha từ 22714 Pardinilla, Huesca, Tây Ban Nha

Người đọc Jiyun Sung Sung từ 22714 Pardinilla, Huesca, Tây Ban Nha

Jiyun Sung Sung từ 22714 Pardinilla, Huesca, Tây Ban Nha

kjydesign

Tôi đã cố gắng nhưng không thể hoàn thành cuốn sách này. Các nhân vật quá kỳ quặc với sở thích của tôi. Tuy nhiên, sau khi đọc đánh giá của người khác, rõ ràng nhiều người thấy nó mang tính giải trí. Cảm ơn bạn đã đọc lần đầu tiên cho bản sao này.

kjydesign

The Rough Guides are usually my favorite - I've used them for Europe, Costa Rica, Italy, Greece, Toronto, among others. I like their mix of culture, history, and touristy stuff, and find their maps much easier to follow than many others.

kjydesign

one of the best i've read this year

kjydesign

#kindle