yahirnorzagaray

Yahir Norzagaray Norzagaray từ Combovin, Pháp từ Combovin, Pháp

Người đọc Yahir Norzagaray Norzagaray từ Combovin, Pháp

Yahir Norzagaray Norzagaray từ Combovin, Pháp

yahirnorzagaray

Tôi biết nó nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng cuốn sách này thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó không làm cho tôi trở thành một Phật tử hay bất cứ điều gì. Nhưng nó giúp tôi nhận ra rằng không sao khi bỏ / từ bỏ một thứ gì đó nếu bạn biết nó không phù hợp với bạn. Điều quan trọng là phải thử nhiều thứ trước khi bạn tìm thấy sự phù hợp của mình.

yahirnorzagaray

Tôi không thể vượt qua cuốn sách này. Tôi chắc chắn đó là một cuốn sách hay nhưng không phải là thứ tôi đang tìm kiếm. Tôi đang tìm kiếm những thây ma không chỉ sống lại.

yahirnorzagaray

This book is sprawling. The size of a phone book, it follows one theory of the Jack the Ripper murders while simultaneously building the world of Victorian London around it with meticulous detail. Moore's writing is characteristically dense, wrapping multiple character arcs and Very Big Ideas About Reality around one of the world's most famous murder mysteries. He gives voice to many sides of class, gender, and insanity in this book while gripping his reader tightly and not letting go even in his lengthy appendices. Eddie Campbell's art gives us the gory details of murder scenes and quiet beaches with equal vibrancy. Part woodcarving, part dirty chapbook illustration, all riveting. Can't say enough about how good this book is. It's a commitment, but well worth the time.