yaig24

Yaiguili Alvarado Alvarado từ Paniki Bawah, Mapanget, Manado City, North Sulawesi, Indonesia từ Paniki Bawah, Mapanget, Manado City, North Sulawesi, Indonesia

Người đọc Yaiguili Alvarado Alvarado từ Paniki Bawah, Mapanget, Manado City, North Sulawesi, Indonesia

Yaiguili Alvarado Alvarado từ Paniki Bawah, Mapanget, Manado City, North Sulawesi, Indonesia

yaig24

ồ! cuốn sách này thật tuyệt vời !!! hoàn toàn thích nó thực sự không thể chờ đợi để đọc cuốn sách thứ hai trong bộ này. Julie Kagawa, bạn bây giờ là một trong những tác giả yêu thích của tôi.

yaig24

Chúa ơi, cái kết hoàn hảo cho Công chúa kỳ diệu. Cuốn sách cuối cùng của bộ truyện đáng yêu này là icing on the cake! Chỉ cần hoàn hảo trong mọi khía cạnh. Đặc biệt hạnh phúc về người mà Công chúa Mia kết thúc. Điều tồi tệ duy nhất là Princess Dairies đã kết thúc. Giá như có những cuốn sách khác hay như thế này ... :)