rosariolago

Ros từ 33457 Las Campas, Asturias, Tây Ban Nha từ 33457 Las Campas, Asturias, Tây Ban Nha

Người đọc Ros từ 33457 Las Campas, Asturias, Tây Ban Nha

Ros từ 33457 Las Campas, Asturias, Tây Ban Nha

rosariolago

Nếu Candace Bushnell là người phụ nữ đã tạo ra Carrie Bradshaw và phần còn lại của các cô gái Sex and the City, thì những cuốn sách của cô ấy đã trở nên khá tốt, phải không? Tôi quyết định xem tất cả những gì hoop-la nói và đọc Son môi rừng rậm ... Trong khi các nhân vật của cô ấy và những điều họ chịu đựng trong suốt cuốn sách là thú vị, tôi tiếp tục đọc, mong đợi điều gì đó khác sẽ xảy ra. Tất cả trong một cuốn sách thú vị, nhưng không hoàn toàn là phong cách của tôi.

rosariolago

This was one of my favorite books as a kid. So much so that I wrote "I love this book" on the first page of my book. Underlined. And highlighted.