libby1

Joel Spiro Spiro từ Yeniyurt Köyü, 24300 Yeniyurt Köyü/Refahiye/Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ từ Yeniyurt Köyü, 24300 Yeniyurt Köyü/Refahiye/Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Joel Spiro Spiro từ Yeniyurt Köyü, 24300 Yeniyurt Köyü/Refahiye/Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ

Joel Spiro Spiro từ Yeniyurt Köyü, 24300 Yeniyurt Köyü/Refahiye/Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ

libby1

Tôi yêu bìa của cuốn sách này, và phong cách viết của Harriet Evans. Tuy nhiên tôi hơi thất vọng khi tôi thấy phong cách viết hơi nhàm chán và hơi quá dễ đoán. Tôi đã mong đợi được giải trí nhiều hơn một chút so với tôi. Nhìn chung, đây không phải là một cuốn sách tồi và nó chắc chắn là một cuốn sách dễ đọc nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc răng chìm và tham gia vào loại đọc thì đây không phải là nó.

libby1

it's a graet book