hotelroma2010

Hotel Roma Roma từ Đài Loan, 屏東縣萬丹鄉灣內村 từ Đài Loan, 屏東縣萬丹鄉灣內村

Người đọc Hotel Roma Roma từ Đài Loan, 屏東縣萬丹鄉灣內村

Hotel Roma Roma từ Đài Loan, 屏東縣萬丹鄉灣內村

hotelroma2010

Cuốn sách đã đi vào khá nhiều chi tiết về dầu mỏ và chính trị thế giới, nhưng tôi rất thích tìm hiểu về nó. Cuốn sách này không hồi hộp như một số cuốn sách khác của ông.

hotelroma2010

Tôi đã giành được điều này trong các bài đọc tốt cho đi. Một câu chuyện hay bao gồm thông tin lịch sử. Tôi không muốn cho đi bất cứ điều gì vì vậy tôi sẽ chỉ nói rằng không có mối ràng buộc nào được cởi trói, câu chuyện được làm tròn và mọi thứ cảm thấy kết thúc vào cuối câu chuyện.