marimolta

Mariana Molina Molina từ Udhewadi, Maharashtra 410405, Ấn Độ từ Udhewadi, Maharashtra 410405, Ấn Độ

Người đọc Mariana Molina Molina từ Udhewadi, Maharashtra 410405, Ấn Độ

Mariana Molina Molina từ Udhewadi, Maharashtra 410405, Ấn Độ

marimolta

Thật là vui khi được làm quen với Artemis và Aphrodite! Và chúng tôi thậm chí đã có một cái nhìn thoáng qua về Athena. Tôi đặc biệt yêu thích rằng chúng tôi phải xem tất cả những người Olympus hoạt động cùng một lúc trong Hội đồng. Mặc dù tôi bắt đầu thấy một mô hình với các nhiệm vụ và mọi thứ, vì vậy tôi hy vọng công thức sẽ thay đổi một chút. Hai cái chết trong một cuốn sách là tàn phá, mặc dù. Nhưng tiết lộ về cha mẹ của Angel Angel ... đó là một bước ngoặt thú vị.

marimolta

My little sister gave me this book to read and I read it in almost a day. It has an innovative plot, good use of language, and a heartwarming sentiment!