radouanroumadni

Radouan Roumadni Roumadni từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Radouan Roumadni Roumadni từ Audrain County

Radouan Roumadni Roumadni từ Audrain County

radouanroumadni

Trẻ em bị buộc phải là người lớn trước khi chúng sẵn sàng. Tội lỗi Công giáo, phân biệt chủng tộc, loạn luân, đồng tính nữ, hiểu lầm và bất hòa gia đình, truyền thống cứng nhắc, ký ức bị đè nén, em bé, và tàn tật thể xác, gee, bất cứ điều gì khác? Sách về sự bất ổn gia đình cực độ có lẽ là yêu thích ít nhất của tôi. Họ chỉ có vẻ vô cớ sau một lúc, như chúng ta có thể đẩy nó bao xa ... và điều này đi ngay ra rìa.

radouanroumadni

Awesome read! Cant wait to see the movie!

radouanroumadni

I didn't read all of them, but Chaucer is the man. The CT are one of the few things I actually kind of enjoy writing papers on, just b/c there's SO MUCH there. I definitely recommend the Fisher/Allen edition -- I took my Chaucer course with Dr. Allen, and can vouch for the fact that he is a genius.